OSM er tildelt en stor offshorekontrakt av Equinor for oppgradering av Heidrun B FSU

OSM Offshore AS i Arendal er tildelt en stor offshorekontrakt for oppgradering og modifikasjoner av Heidrun B Floating Storage Unit (FSU) fra Equinor Energy AS.

Heidrun B FSU enheten opererer på Heidrun feltet ved Haltenbanken utenfor kysten av Midt-Norge.

Fartøyet ble levert i 2015 fra Samsung Heavy Industries i Korea og satt i drift samme år og er designet og konstruert med bruk av maritime spesifikasjoner og DNV-klasse.

Enheten eies av Equinor der OSM Offshore AS er valgt til fortsatt å være ansvarlig for drift og vedlikehold. OSM Offshore AS skal nå i parallell sikre teknisk integritet og utføre omfattende oppgraderings-modifikasjoner av fartøyet mens det er opererer offshore på Heidrun-feltet som et lagerskip for oljeproduksjonen på feltet. OSM Offshore har inngått et partnerskap med Odfjell Technology for gjennomføring av de omfattende oppgraderingsmodifikasjonene. Oppgraderingsfasen er planlagt med en varighet frem til 2025, der prosjekt og drift ledes fra OSM-hovedkontoret i Arendal.