Jobbe i Color Line

Color Line kan tilby spennende jobber ombord på skipene. Her kan du lese mer om å jobbe i Color Line, karriere i rederiet og hvordan du kan søke på jobbene.

Å jobbe ombord på Color Line’s skip: Bli en del av et fantastisk team

Color Line er kjent for sitt gode og inspirerende arbeidsmiljø. Bli en del av rederiets fantastiske team hvor lagånd, engasjement og trivsel er viktige elementer i kulturen.

Å jobbe ombord på skipene til Color Line er mer enn bare en jobb – det er en opplevelse. Gjennom å bli med i Color Line-familien vil du ikke bare finne en arbeidsplass, men også et fellesskap som bryr seg om din vekst og utvikling.

Color Line har et bredt mangfold av spennende jobber ombord, innen avdelingene hotell, dekk og maskin.

Noen eksempler på spennende stillinger ombord er styrmann, skipsmotormekaniker, andremaskinist, matros, skipselektriker, kokk, servitør, resepsjonist og forpleiningsassistent. Er du klar for å søke på jobb i Color Line? Trykk her for å søke på ledige stillinger ombord.

Fordeler med å jobbe i Color Line

Color Line er kjent som en trygg og seriøs arbeidsgiver med et sterkt fokus på samfunnsansvar. Ombord på skipene er det et godt sosialt miljø som gir de ansatte muligheten til å bygge sterke bånd med sine kolleger. Aktivitetene ombord, som filmkvelder i mannskapskinoen, treningsøkter i treningsrommet, vaffeldager og grillkvelder på dekk, gir et mangfoldig utvalg av hyggelige fritidsaktiviteter.

Skiftordningen med en rotasjon på 14 dager på og 14 dager av gir deg lange friperioder, med mulighet for verdifull tid for avslapning, venner og familie. Color Line setter faglig og personlig utvikling høyt og tilbyr ansatte gode muligheter for opplæring og karrierevekst.

Med norsk tarifflønn og pensjonsvilkår settes de ansattes økonomiske trygghet høyt. Selskapet tilbyr også gode personalordninger som bidrar til velferd og velvære blant ansatte.

Color Line ansetter i faste, heltidsjobber i 100% stilling. For deg som er på utkikk etter sommerjobb, kan det også være muligheter for jobb i sommersesongen.

Krav til kvalifikasjoner for å jobbe ombord

For å arbeide ombord kreves sertifikater, fagbrev og kurs som er relevante for den stillingen du søker på. Kravene vil variere avhengig av stilling, samtidig er det generelle krav til gjennomføring av STCW sikkerhetskurs, passasjer- og krisehåndtering og godkjent helseattest før du kan starte arbeide ombord på skipene. Sikkerhetsspråk ombord er norsk, og det betyr at alle som jobber ombord må kunne kommunisere på et skandinavisk språk muntlig og skriftlig i tillegg til engelsk.

Kan du tenke deg å søke jobb i Color Line og ønsker å få vite mer om som kreves av kurs og sertifikater for å jobbe ombord? Her kan du se eksempler på hva som kreves i noen ulike jobber på Color Line’s cruise- og passasjerskip;

• For å jobbe som Matros er det nødvendig med ferdighetssertifikat som matros, og det er også en fordel å ha fagbrev i matrosfaget. Du må ha grunnleggende STCW sikkerhetskurs, og passasjer- og krisehåndteringskurs. I tillegg kreves Ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter og gyldig helseattest for sjøfolk. Her kan du søke på jobb som matros i Color Line.

• I stillingen som 2.Maskinist ombord må du ha minimum kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 4 (M4), videregående STCW sikkerhetskurs, og ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Før oppstart ombord er det krav til å ha gjennomført kurs i passasjer- og krisehåndtering, samt at du har gyldig helseattest for sjøfolk. Du kan søke på jobb som 2.Maskinist i Color Line her.

• Vil du jobbe som Skipsmotormekaniker i Color Line? Da trenger du ferdighetssertifikat som motormann, grunnleggende STCW sikkerhetskurs og ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Videre må passasjer- og krisehåndteringskurs og gyldig helseattest for sjøfolk være på plass før du starter ombord. Søk på jobb som skipsmotormekaniker her.

• For å jobbe som Skipselektriker i Color Line må du ha skipselektrikeroffiser (ETO) sertifikat og videregående STCW sikkerhetskurs. Det kreves også ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter og kurs i FSE høy- og lavspent. Som for de andre stillingene må du før oppstart ha gjennomført passasjer- og krisehåndteringskurs, og ha gyldig helseattest for sjøfolk. Jobben som Skipselektriker kan du søke på her.

Om Color Line

Color Line, med hovedkontor i Norge, er Norges største og et av de ledende cruise- og transportrederiene i Europa. Med 3 000 medarbeidere fordelt på fire land, opererer Color Line en flåte bestående av fem skip. Disse skipene tilbyr daglige avganger som knytter Norge sammen med Danmark, Tyskland og Sverige.

Color Line spiller en viktig rolle i regionens transportnettverk og frakter årlig fire millioner passasjerer, én million biler og 200 000 fraktenheter hvert år. Med norsk eierskap og norsk flagg er rederiet sterkt forankret i Norge.

Color Line opererer fire internasjonale fergelinjer som er: Oslo – Kiel med Color Magic & Color Fantasy, Sandefjord – Strømstad med Color Hybrid, Larvik – Hirtshals med SuperSpeed 2 og Kristiansand – Hirtshals med SuperSpeed 1. Påmønstringssted er Oslo, Sandefjord, Larvik eller Kristiansand.

Foto: Øivind Haug / Color Line